O projekte


Úcta k zomrelým, najmä však k tým, ktorí zahynuli vo vojnách, patrí oddávna k najušľachtilejším ľudským aktivitám. Naše obce a mestá sú zdobené stovkami pamätných tabúľ, pomníkov, či sôch venovaných ľudom, ktorí položili svoje životy na oltár nezmyselných vojen. Aj keď – žiaľ – v posledných rokoch sa im dostáva stále menej a menej pozornosti a starostlivosti – česť výnimkám, než by si zaslúžili.

Slovenské obete prvej svetovej vojny hynuli ponajviac priamo na bojiskách. V druhej svetovej vojne to už bolo inak. K priamym frontovým stratám sa pridružujú aj obete z radov civilného obyvateľstva, najmä však obete rasovej a politickej perzekúcie.

Do roku 1989 bolo možné verejne si pripomínať len jednu kategóriu obetí – padlých v radoch odboja – aj to zväčša len komunistického, resp. partizánov. Po páde komunistického režimu sa na čestné miesto kolektívnej pamäte vrátili aj príslušníci nekomunistického odboja. Najmä však pribudli pamätníky venované obetiam holokaustu – rasovej perzekúcie židov.

Napriek rozdielnosti prístupov jednotlivých režimov od roku 1945 do 2005, teda za 60 rokov, mali spoločné jedno: skoro všetky ignorovali pamiatku padlých slovenských vojakov vo vojne proti Maďarsku, Poľsku, ZSSR a Taliansku či USA – aj keď v poslednom prípade len nepriamo. Aj preto by sme sotva hľadali čo len jediné meno slovenského vojaka na pomníku či pamätnej tabuli.

Namiesto toho vládne prízemné rozdeľovanie padlých na báze „politickej korektnosti“. A pochopiteľne – všetci tí, čo padli na strane Tisovej armády musia byť zamlčaní. Vlastne ako keby ani nikdy nejestvovali. Namiesto uctenia si ich pamiatky sa rodia nové mýty. Nevedno prečo sa napr. v poslednej dobe dostalo hmotnej aj mediálnej podpory tak fiktívnemu fenoménu, ako „rómsky holokaust na Slovensku 1939-1945“. V skutočnosti totiž na Slovensku nič také nejestvovalo, minimálne do jesene 1944 nie.
Otázkou teda je, prečo taká obrovská disproporcia. Na jednej strane neúmerná pozornosť, materiálne výhody a ocenenia mnohých často fiktívnym odbojárom, na strane druhej úplné pohŕdanie pamiatkou padlých v radoch slovenskej armády.

Každopádne je našim cieľom aspoň skromne vzdať poctu tým slovenským vojakom, ktorí svoj život položili na rôznych frontoch druhej svetovej vojny. Vojny, ktorú si nevymyslel, ani nezačal žiaden z nich… Museli len jediné – prevziať svoj povolávací lístok a odísť tisíce kilometrov do cudzej krajiny, kde mali hájiť záujmy svojej krajiny.

Na rozdiel od dnešných slovenských vojakov, ktorí sa doslova predbiehajú do rôznych zahraničných „misií“, len veľmi vzdialených od skutočnej vojny, to však museli robiť úplne zadarmo.

Najmä z týchto dôvodov sme sa rozhodli v rámci našich skromných možností aspoň čiastočne splatiť veľký dlh, ktorý má naša spoločnosť voči pamiatke slovenských vojakov. V minulých rokoch sme sa intenzívne zaoberali práve problematikou slovenskej armády v rokoch 1939-1945, jej vojenských ťažení. Na tejto webovej stránke nájdete v prvej fáze mená tých, ktorí padli v ťažení proti Poľsku v septembri 1939. V druhej etape nájdete mená obetí protisovietskeho ťaženie z rokov 1941-1944. Nasledovať bude menoslov obetí anabázy v Taliansku 1943-1945. Údaje vychádzajú čiastočne z publikovanej literatúry, z informácií získaných od príbuzných zahynuvších vojakov a ich spolubojovníkov, najmä však archívnych fondov slovenskej armády deponovaných vo Vojenskom historickom archíve.

Záverom týmto prosíme všetkých čitateľov, ktorí by nám boli akýmkoľvek spôsobom ochotní pomôcť v našom diele, napr. doplňujúcimi informáciami o zahynutých vojakoch, aby nás kontaktovali.

Dúfame, že sa nám zámer podarí a v neskoršom období budeme môcť širšiu verejnosť oboznámiť aj so zoznamom obetí civilného obyvateľstva vojnového Slovenska, najmä z rokov 1944-1945. Táto práca však už presahuje naše momentálne možnosti.


Autori PAMÄTNÍKA

Zoznam padlých vojakov, články:
Boris Súdny [boris_sudny@yahoo.de]
PhDr. Martin Lacko, FF UCM Trnava [lackoma@stonline.sk]

Správa web stránky:
Štefan Barassó - tvorba vyhľadávača - [loki@loki.sk]
Peter Kacúr - správa databázy - [pitika@post.sk]
Monika Holečková - fotografie, web dizajn - [monika_holeckova@druhasvetova.sk]


Bez súhlasu autorov nie je možné obsah PAMÄTNÍKA používať pre komerčné účely.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom.
© PAMÄTNÍK 2005-2006